NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE (NIF) 

Vi er offisielle samarbeidspartner med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom en treårig avtale.

Ambisjonen med partnerskapet er å utnytte rekkevidden gjennom vårt DOOH nettverk til å skape engasjement og støtte rundt NIF sitt arbeid og aktiviteter.

«Denne avtalen gir oss en unik mulighet til å øke vår kommersielle verdi, øke synligheten gjennom våre mange ulike prosjekter og ikke minst være en aktør som bidrar til at også våre andre samarbeidspartnere får økt synlighet. Det er spesielt spennende med tanke på at vi nå går inn i et år med OL og Paralympics i Paris»

– Rune Midthaug, kommersiell leder i Norges Idrettsforbund.

NORDIC COMMERCIAL SPACES & COMMUNITIES (NCSC)

NCSC er en organisasjoner som representerer aktører innen kommersielle arenaer på det nordiske markedet. I 2022 endret NCSC fokuset til bare ikke handle om kommersielle “spaces”, men også “communities” – en refleksjon av skiftet som skjer i denne industrien. Fokuset er ikke lenger bare på shopping, men å legge til rette for den ideelle balansen mellom service, opplevelser, og nødvendigheter for å øke innovasjon innen handel, og tjene lokalsamfunn.

Kommersielle arenaer som kjøpesentre benyttes i økende grad som møteplasser mellom merkevarer og målgruppe. Det er et sted hvor publikum kan interagere med- og utforske merkevarer. Og vice versa.

REGNSKOGFONDET 

Årets mottakere av gratis visning gjennom initiativet Drops in the Ocean er Regnskogfondet.

Regnskogfondet er en norsk ikke-statlig miljøorganisasjon, hvis formål er å bidra til bevaring av regnskogen og å sikre urfolks rettigheter. Organisasjonen ble stiftet i 1989 og er den norske delen av det internasjonale regnskogsnettverket Rainforest Foundation International, med søsterorganisasjoner i Storbritannia og USA.

“Skal vi løse klimakrisen, må vi redde regnskogen. Regnskogfondet takker for dette fantastiske bidraget fra Ocean Outdoor. Inntil 80% av alle arter på landjorden lever i regnskogen. Regnskogen er i tillegg et gigantisk karbonfangst- og lagringsanlegg. Bidraget fra Drops in the Ocean vil føre til at langt flere blir oppmerksomme på hvor viktig det er for deg, meg og framtidige generasjoner at vi redder regnskogen!”

– Anne Kristin Ulleberg, Regnskogfondet


© 2024 - Ocean Norway