Drops in the Ocean 

Drops in the Ocean er et prosjekt innenfor Ocean-gruppen hvor vi donerer 2% av vårt rapporterte overskudd til organisasjoner som jobber med veldedige formål vi har troen på at kan gjøre en stor forskjell i samfunnet. Donasjonene vil bli distribuert i form av medieverdi som skal brukes innenfor vårt digitale nettverk.

Hvert år vil en eller flere nye organisasjoner bli valgt ut. I år har vi i Norge valgt å støtte organisasjonene Fontenehus og Hold Norge Rent.

 

Fontenehus tilbyr et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske utfordringer. Modellens hovedfokus er arbeid og fellesskap, og det foregår ikke terapi eller annen behandling

 

Hold Norge Rent arbeider mot forsøpling. De inviterer bedrifter, virksomheter, organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til et rent Norge, til å bli medlemmer. Grunntanken er at forsøpling er et felles ansvar, og at alle kan bidra.

 

Les gjerne mer på https://www.fontenehus.no/ og https://holdnorgerent.no/.


© 2023 - Ocean Norway