40%

Av alle som handler i butikk i Norge kjører i gjenomsnitt 3,5 km. for å handle dagligvarer.

70%

Har ikke bestemt seg for hva de skal handle når de entrer en butikk.

80%

Av befolkningen over 25 år, benytter bil når de handler.

Point Of Sales

Denne serien muliggjør påvirkning i siste ledd av kjøpsfasen. Serien er skreddersydd for markedsføring mot handlende ved matvarebutikker. Serien består av 230 Billboards i storformat plassert ved matbutikker, parkeringsplasser ved matbutikker eller maks 30 sekunder unna butikken i bil. Plasseringene er rettet mot det kjørende publikum og fotgjengere. OOH serien er i store formater som tillater et unikt produktfokus.

Spesifikasjoner