Oslo Bussterminal TRANSIT

Oslo Bussterminal TRANSIT

Vi kan nå tilby premium DOOH på strategisk utvalgte kommersielle områder rettet mot reisende og ventende på Oslo Bussterminal. Her får man muligheten til å treffe publikum i riktig modus med engasjerende, salgstriggende eller merkevarebyggende kampanjer.

Ocean Outdoor tilbyr premium digitale flater, analoge flater strategisk plassert på Oslo Bussterminal. I tillegg kan vi nå tilby løsninger for en oppmerksomhetsskapende pop-up shop og foliering av ulike flater for spesielle markedsstunt.

Oslo Bussterminal (OBT) er landets største bussterminal og det tredje største kollektivknutepunktet i Norge. Regionbyer og sentrale områder i Viken har stasjonen som start-/endepunkt, med særlig høy andel innenfor arbeids- og skolereiser. I tillegg går flybuss og ekspressbussene til Norge og Europa herfra. Samlet er det 1350 bussbevegelser og 50 000 reisende daglig fra bussterminalen.

Kontakt oss for å booke kampanje i dag!

Vi hjelper deg med spennende markedsstunts på Oslo Bussterminal TRANSIT

Robin Bang
Head of Sales Media
Robin Bang

© 2020 - Ocean Norway