Hvorfor inkludere Digital flater på kjøpesenter?

Har man et ønske om synlighet på kjøpesenter i Norge, så bør man inkludere vårt kjøpesenter-nettverk. Kjøper man senter eksponering via CC/JCD så vil en inkludering av våre flater øke kommunedekningen fra 69 til hele 93 kommuner.  Altså en tilvekst på 24 nye kommuner.

Vi arbeider stadig med å etablere nye- og gode lokasjoner. Strategien vår er å bygge riktig antall reklameflater på hvert kjøpesenter basert på senterets omsetning og besøkstall. Vi plasserer fortrinnsvis 65″ og 75″ skjermer i de mest traffikerte områdene på senteret, med høyest mulig betraktningstid. Vi ønsker å tilby våre kunder et nettverk med et optimalisert antall reklameflater.

Fakta:

  • Ocean Retail består av 143 Full Motion  digitale reklamebærere
  • Strategisk plassert der det er høyest trafikk
  • Serien fordeler seg på 46 kjøpesentre i 36 kommuner i Norge
  • Årlig har sentrene samlet footfall på 61 870 060
  • Kjøpesentrene har 1,25 millioner besøk i uken
  • Mulighet for selektering opp mot butikker

 

 

70%

Av den totale omsetningen av klær, sko og reiseeffekter kommer fra kjøpesentre.

40%

Av alle som handler i butikk i Norge kjører i gjenomsnitt 3,5 km. for å handle dagligvarer.

70%

Har ikke bestemt seg for hva de skal handle når de entrer en butikk.

Point of Sale Marketing

Vi tilbyr digital rekkevidde der annonsører kan benytte fleksibiliteten som finnes i det digitale utendørsmediet for å øke relevansen og effekten av kampanjen.

Gjennom en rikskampanje på Oceans digitale kjøpesenterserie kan man eksempelvis kommunisere lokale budskap for å øke relevansen for mottakeren.

Man kan anvende flere ulike budskap i kampanjeperioden for å hele tiden være aktuell om budskapet for varemerket behøver å være løpende oppdatert.

Vi hjelper gjerne til med formattilpasninger og rådgivning for å lette prosessen av materiellproduksjon.

SPESIFIKASJONER

 

Hvorfor annonsering på kjøpesentre?

Kjøpesenter som moderne handelsfenomen kommer fra USA hvor man har hatt Shopping Malls siden 1950-årene. Der ligger kjøpesentrene ofte utenfor byene, gjerne i trafikknutepunkter med gode parkeringsmuligheter for bil.

I Norge kommer 70% av omsetningen av klær, sko og reiseeffekter fra kjøpesentre. Det antas at grunnen til at mange foretrekker kjøpesentershopping skyldes at det er behagelig å gjøre innkjøp under tak når det regner eller snør ute.

Kjøpesentrene blir mer og mer å betrakte som opplevelsessentre.  Kjøpesenteret blir til et sted man kan komme, handle, spise, og møte venner og bekjente. Kjøpesentertrenden beveger seg vekk fra det som var hovedformålet tidligere, nemlig handel alene.

 

 

DISTRIBUSJON

Interessert i å annonsere på kjøpesentre i Norge?

Kontakt Robin Bang for å lære mer om den digital riksserien vår.

Robin Bang
Head of Sales Media
Robin Bang