42

Kjøpesentre

138

Digitale skjermer

1,4

Millioner kontakter

25

Unike kommuner

Hvorfor inkludere Ocean Malls?

Har du et ønske om optimal synlighet på kjøpesenter i Norge? Inkluder Ocean Malls. Kjøper man vår portefølje i tillegg til kjøpesenterporteføljen til CC/JCD, vil en inkludering av våre flater øke kommunedekningen fra 69 til hele 97 kommuner.  Altså en tilvekst på 25 nye kommuner, og kunder i områder som kun dekkes av vårt nettverk.

Vi arbeider stadig med å etablere nye og gode lokasjoner, med strategien om å bygge riktig antall reklameflater på hvert kjøpesenter basert på senterets omsetning og besøkstall. Vi plasserer fortrinnsvis 65″ og 75″ skjermer i de mest trafikkerte områdene på senteret, med høyest mulig betraktningstid.

  • Ocean Malls består av 127 full motion digitale reklamebærere
  • Strategisk plassert der det er høyest trafikk
  • Serien fordeler seg på 40 kjøpesentre i 34 kommuner i Norge
  • Ukentlig har sentrene samlet footfall på 1 016 699
  • Mulighet for selektering opp mot butikker

Unik dekning

Ikke alle kunder kan nås ved å annonsere i storbyene, og en bred dekning utendørs krever derfor et tilsvarende bredt nettverk. Denne tankegangen har vært en del av kjernen bak etableringen av kjøpesenterserien.

Med Ocean Malls når man 600 000 unike personer i aldersgruppen 15+ i løpet av en uke med frekvens på 2,3, der 500 000 av disse er fra kommuner hvor kun vi har dekning. 83% av nettverket retter seg derfor spesifikt mot regioner som ellers ikke er dekket av andre utendørsaktører.

Våre konkurrenter har plassert nær 60% av reklameflatene sine i de 4 storby-regionene hvor ca 40% av Norges befolkning bor. Vi i Ocean har derfor tatt hensyn til dette og lagt stor vekt på å nå nye kundegrupper. Eksempelvis på Alti Førde– senteret er det største mellom Bergen og Ålesund og har 50 000 kunder som kan nå senteret innen en time. Totalt har Ocean Malls over 70% av reklameflatene i tilsvarende situasjon som Alti Førde; regionale handelssenter som i sine primær- og sekundærmarkeder dekker utover kommunegrensene.

40%

Av alle som handler i butikk i Norge kjører i gjenomsnitt 3,5 km. for å handle dagligvarer.

70%

Har ikke bestemt seg for hva de skal handle når de entrer en butikk.

100%

Av sentrene i Ocean Malls har dagligvarebutikker

Point of Sale Marketing

Vi tilbyr digital rekkevidde der annonsører kan benytte fleksibiliteten som finnes i det digitale utendørsmediet for å øke relevansen og effekten av kampanjen.

Gjennom en rikskampanje på Oceans digitale kjøpesenterserie kan man eksempelvis kommunisere lokale budskap for å øke relevansen for mottakeren.

Man kan anvende flere ulike budskap i kampanjeperioden for å hele tiden være aktuell om budskapet for varemerket behøver å være løpende oppdatert.

Vi hjelper gjerne til med formattilpasninger og rådgivning for å lette prosessen av materiellproduksjon.

SPESIFIKASJONER

 

Hvorfor annonsering på kjøpesentre?

Kjøpesenter som moderne handelsfenomen kommer fra USA hvor man har hatt Shopping Malls siden 1950-årene. Der ligger kjøpesentrene ofte utenfor byene, gjerne i trafikknutepunkter med gode parkeringsmuligheter for bil.

Mange foretrekker også kjøpesentershopping skyldes at det er behagelig å gjøre innkjøp under tak når det regner eller snør ute. Kjøpesentrene blir mer og mer å betrakte som opplevelsessentre.  Kjøpesenteret blir til et sted man kan komme, handle, spise, og møte venner og bekjente.

Visste du at de to hovedgrunnene folk oppgir for hvorfor de besøker kjøpesentre er 1: for å dra på dagligvarebutikken, og 2: fordi det finnes flere butikker på ett sted?

 

 

DISTRIBUSJON


© 2022 - Ocean Norway