Sørg for at din neste kampanje er optimalisert for utendørsmediet gjennom våre nyttige Do’s and Don’ts for OOH!

Retningslinjene kan lastes ned som en nyttig pdf her

LESS IS MORE

 

Bruk noen få, korte ord og enkel grafikk for å holde budskapet ditt forståelig.

Kommuniser kun ett budskap av gangen.

Husk at du kun har noen få sekunder på å formidle budskapet.

Tommelfingerregel: Bruk maks syv ord.

PLASSERING AV LOGO

 

For annonsen til venstre er plassering øverst i midten det aller beste.

Mange OOH flater i urbane områder kan noen ganger bli delvis blokkert av forbigående og trafikk. Dette styrker argumentet med å plassere logo i øvre del av annonsen. 

MERKEVAREBYGGING

 

Sørg for at merkevaren kommer kommer godt frem gjennom logo, farger og størrelse.

Merkevaren bør være lett gjenkjennelig og ha en strategisk plassering. 

KONTRAST

 

Sterke farger og kontraster øker gjerne observasjonsverdien, men hovedfokuset bør alltid være på å fremme budskap og merkevare.

Bruk gjerne farger og innhold som reflekterer og bygger opp under merkevaren, da dette også gjør det også lettere for publikum å oppfatte hvem som er avsender.

SKRIFTTYPE

 

Bruk en forståelig, enkel og stor skrifttype for å kommunisere ditt budskap. 

Sørg for at det kan leses fra avstand, selv i et kort eksponeringsvindu. 

OPPSETT

 

Ta I betraktning den mest logiske måten for forbrukeren å lese

budskapet når du designer din annonse. 

Vi foreslår oppsett fra topp til bunn, og fra høyre til venstre. 

PRODUKTET I FOKUS

 

Produktet eller tjenesten bør være hovedfokuset i annonsen.

Godt gjennomførte annonser med produktfoto er en viktig

salgstrigger som øker produkt- og merkevarekjennskap

SJEKKLISTE

Less is more når det gjelder tekstmengde.

Bruk sterke kontraster.

Tenk på plassering av logo. 

Klar og tydelig skrifttype. 

Oppsettet bør følge naturlig leseretning. 

Fremtredende produktfoto (hvis mulig). 

Synergi mellom OOH og annonsering på andre kanaler.