Sørg for at din neste kampanje er optimalisert for det digitale utendørsmediet gjennom våre nyttige Do’s and Don’ts for DOOH!

Retningslinjene kan lastes ned som nyttig pdf her

TEKSTMENGDE

 

Vær selektiv, og tør å fjerne tekst.

Et tydelig budskap er den viktigste egenskapen for å trigge til handling. Dersom det er nødvendig med mer tekst, henvis til din hjemmeside eller andre kanaler. 

LESBARHET

 

Bruk sterke kontraster og klare skrifttyper.

Det er også lurt å ta i betraktning i hvilket miljø

annonsen skal vises. Er den synlig fra avstand? Fra et

kjøretøy i bevegelse? Kanskje skriften må være større? 

FARGEVALG

 

Make it pop!

Sterke farger øker gjerne observasjonsverdien, men hovedfokuset bør alltid være på å fremme budskap og

merkevare.  Bruk gjerne farger og innhold som reflekterer og bygger opp under merkevaren, da dette  også gjør det også lettere for publikum å oppfatte hvem som er avsender. 

BEVEGELSE

 

Litt bevegelse skaper mye oppmerksomhet.

Animasjoner og bevegelse på skjerm øker oppmerksomheten, og kan sammen med tekst være med på å fremheve budskapet ytterligere.

Her er det viktig å finne en god harmoni. Dersom reklamen har for mye bevegelse kan budskapet bli vanskelig å oppfatte. 

DOOH <3 DATA

 

Dynamisk DOOH

DOOH fungerer ypperlig i synergi med teknologi. Du kan engasjere kunden gjennom for eksempel værdata, synkronisering med sosiale medier og live streaming. 

Triggere

Annonsen som vises kan variere basert på ønsket data. Et eksempel på dette er å knytte opp annonsering med værdata, og at reklame for is kun vises når temperaturen er varm nok.

OPPNÅ EFFEKT

Basert på over 250 studier gjennomført av Demoskop, ser man at designet på annonsen har klar påvirkning på folks oppfattelse. Det er derfor viktig å ha et klart mål for hva du vil oppnå med annonseringen. 

To eksempler på dette:

DOOH som salgstrigger

Digitalt animert reklame er 11% mer effektivt enn full-motion.

DOOH for merkevarebygging

Full-motionreklame er 16% mer effektivt en digitalt animert reklame. 

SJEKKLISTE

Ha et godt gjennomtenkt mål med kampanjen.

Hold buskapet kort og til poenget.

Sørg for klare kontraster og god lesbarhet.

Ta gode fargevalg.

Bruk bevegelse.

Bruk data for økt relevans og oppmerksomhet.

Tenk over hvor og når annonsen vil bli vist.

Synergi mellom OOH og annonsering på andre kanaler.