NORDIC MALL INDEX 2022

Vi har spurt 646 nordmenn om deres vaner på kjøpesenter og hvordan de stiller seg til reklameflater i dette miljøet! 

Vi fant ut masse nyttig for både mediet og annonsørene. Visste du blant annet at hele 51% utfører spontankjøp når de handler på kjøpesenter? I denne artikkelen har vi plukket ut noen av de mest spennende funnene.

6 av 10 

Besøker kjøpesenter minst en gang i måneden. Fredager og lørdager er – kanskje ikke overraskende – de mest populære dagene å handle på.

51%

spondtanhandler. Over halvparten av oss spontanhandler på kjøpesenter, og hele 19% sier at de spontanhandler mye. Kanskje har dette noe med at 30% av oss sier at en av grunnene vi drar på kjøpesenter er for å bli inspirert?

86%

forteller at de får med seg DOOH på kjøpesenter. 45% forteller også at de opplever å se samme reklame flere ganger under et besøk.

9 av 10

er positive eller stiller seg nøytrale til utendørsreklame på kjøpesenter. Vi vet fra andre undersøkelser at utendørsreklame oppleves som det minst irriterende mediet, og det virker som om det samme gjelder DOOH på kjøpesenter spesifikt.

Kjøpesentre har en unik posisjon som arena for utendørsreklame (OOH). Med reklameflater i nærhet til kjøp i et lukket miljø, er dette en unik arena for annonsørene å nå ut til målgruppen i shoppingmodus.

Frem til nå har der derimot ikke eksistert noen samlet nordisk data som utforsker menneskers intensjoner, forbruksmønster og meninger i kjøpesentrene. Som Nordens største aktør for utendørsannonsering på kjøpesenter kommer Ocean Outdoor fra og med 2022 til å gjennomføre en årlig undersøkelse av nettopp dette. Undersøkelsen ved navn Nordic Mall Index (NMI) har som mål å belyse overnevnt kjøpsadferd og samspillet med utendørsannonsering.

Undersøkelsen er gjennomført av Oui Agency på vegne av Ocean Outdoor. Det er blant annet blitt gjennom et Cint-panel som omfattet 2520 onlineintervjuer i Norden med et riksrepresentativt utvalg i alderen 15-78 år.

«Studien, som gick ut på att undersöka hur vi känner oss och vad vi gör när vi är i ett köpcentrum, har varit intressant att genomföra. Resultatet visar på många likheter mellan de fyra nordiska länderna, men även en hel del skillnader. Det bekräftas exempelvis i samtliga nordiska länder att vi inte upplever reklamen på de digitala skärmarna som störande, vilket är ett resultat annonsörer kan ta emot med glädje, forteller Thomas Juréhn, Head of research i Oui Agency.»

I Norge omfatter studien landets kjøpesenterunivers, regnet ut til 4,2 millioner mennesker i aldersgruppen 15-78 år. Antall intervjuer gjennomført i Norge er 646 stykker. Respondentenes svar viser at forbrukerne har tre tydelige mål for kjøpesenterbesøkene: shopping, å sjekke ut et produkt/tjeneste, og for å få inspirasjon. Vi ser også at hele 6 av 10 besøker kjøpesenter månedlig eller oftere.

«Vi har selv kjent på – men også sett et behov fra markedet etter mer innsikt rundt kjøpesenter. Spesielt for å få en forståelse av de besøkendes adferd, og hvordan samspillet med out of home (OOH) fungerer. Vi ser for eksempel at kjøpesentre er en viktig plass for sosiale aktiviteter, og at 89% er positive eller nøytrale til D/OOH- annonsering, samt at hele 45% ser samme budskap flere ganger. Studien gir oss, byråer og kunder et nytt og nyttig verktøy i årene som kommer, forteller Thomas Haave, Managing Director i Ocean Outdoor Norge.

For mer informasjon:
Thomas Haave
Ocean Outdoor Norge
Tel: +47 951 00 814
Mail: thomas.haave@oceanoutdoor.no

Om Oui Agency:
Oui Agency er et hybridagency med fokus på å lage god kommunikasjon basert på innsikt, data og analyse. De lager og gjennomfører løsninger tilpasset alle merkevarer gjennom kampanjer, arrangementer og annen kommunikasjon, alltid med et mål i tankene: To bring your vision to life.